Archive for the Marknadsföring Category

Reklam

Reklam och marknadsföring nästan som en konstart. På mycket blodigt allvar, det kan gälla ett företags överlevnad eller inte. Ett antal olika gurus inom reklamområdet predikar sina teser om vad som är det bästa sättet att nå ut. Att Internet är en viktig kanal utåt i marknadsföringssammanhang är självklart men det finns andra eller kompletterande […]

free blog themes