Archive for May, 2017

Gränser

Så var det tal om gränser och gränskontroller igen. ID-kontrollerna har upphört och istället skall alla som reser in till Sverige kontrolleras. Syftet är dock lite oklart om man menar allvar med att få ned antalet asylsökande.  Visserligen räknar Migrationsverket med en mycket måttlig ökning av antalet asylsökanden.  Fast deras prognoser brukar inte vara så […]

Flaggor

Båtflaggor finns det gott om, men en av de vanligaste båtflaggorna är den svenska flaggan. En svensk flagga förd på en båt markerar att ägaren är svensk. När båten är på väg och under färd, får denna flagga föras alla tider på dygnet. En båtflagga ska även föras vid inlöpet av en hamn eller när […]

free blog themes