Archive for April, 2009

Språkresor

Idag finns det språkresor för alla behov oavsett ålder, bakgrund eller språknivå på de som önskar lära sig eller förbättra sina språkkunskaper. De som åker på språkresor kan välja en kortare eller längre språkkurs. Själva språkkursen kan även läsas med olika intensitet, dvs olika antal språklektioner per dag och vecka. Dagens språkresor är alltså väldigt […]

Rent

Rent vatten är en bristvara i en hel del länder. Ja vatten i sig är en bristvara också. I många fall så används de vattendrag som finns i en del länder som rena avstjälpningsplatser för allehanda avfall. I de flesta fall beror det på en bristande infrastruktur i respektive länder. En bristande struktur som beror […]

free blog themes